Les últimes notícies sobre l'associació La Rotllana. Durant aquests mesos han fet moltes coses que han volgut compartir. No dubteu en visitar el seu web i assabentar-vos de totes les accions que porten a terme.
La Direcció General de Política Lingüística ha elaborat i publicat un vocabulari bàsic interactiu de la llengua de signes catalana (LSC), que es pot consultar en línia. 
L’eina aplegarà 1.500 termes bàsics de 26 camps temàtics dels quals són en línia ja els 230 corresponents als sis camps següents: lletres i números, colors i formes, salutacions, cultura, temps cronològic i tecnologies.