La Direcció General de Política Lingüística publica un vocabulari bàsic interactiu de la llengua de signes catalana

La Direcció General de Política Lingüística ha elaborat i publicat un vocabulari bàsic interactiu de la llengua de signes catalana (LSC), que es pot consultar en línia. 
L’eina aplegarà 1.500 termes bàsics de 26 camps temàtics dels quals són en línia ja els 230 corresponents als sis camps següents: lletres i números, colors i formes, salutacions, cultura, temps cronològic i tecnologies. 
Aquest vocabulari té caràcter divulgatiu i presenta les realitzacions bàsiques més comunes en llengua de signes catalana. A més d’altres possibles realitzacions, molts signes també tenen adaptacions (classificadors). Els signes i el mode de realització presentats no tenen caràcter prescriptiu. 
En aquest moment el vocabulari té 230 termes que s’incrementaran fins a 1.500, dimensió pròpia d’un vocabulari bàsic. L’elaboració del vocabulari ha tingut l’assessorament de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).
L’eina, que combina la cerca lèxica amb vídeos a Youtube, i permet l’accés des de dispositius mòbils, s’ha creat amb l’assessorament de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, FESOCA, i hi han col·laborat els experts Rosa M. Boldú, Juan Frigola, Santi Frigola, Juan Valenzuela, Cèsar del Valle i Frank Vidiella. Els models gràfics del vocabulari són Mariona Boronat i Arnau Escudero.