Comunicat


                     


Comunica`t és un projecte socioeducatiu amb adolescents i joves en risc o situació d’exclusió social a travès de les tecnologies de la comunicació. El lloc de realització de l'activitat es a tot Catalunya amb la col·laboració d'altres entitats d'educació en el lleure.

És un projecte que pretén des d’una metodologia eminentment practica i motivadora conscienciar als adolescents i joves, de la importància de la informació, entesa com un dret, per tal de poder assolir una plena ciutadania. Els tallers que conformaran el curs han de permetre que els adolescents i joves adquireixin les capacitats i coneixements necessaris per a poder llegir, analitzar i crear informació tot participant en el projectes d’una radio per internet. Comunica‘t és un projecte que vol fomentar l’ús del català oral en un entorn de comunicació i difusió del món associatiu i de tot allò que pugui ser d’interès als barris o ciutats dels grups de treball.


La finalitat del projecte

Comunica‘t és un projecte que vol fomentar l’ús del català oral en el entorn de les tecnologies de la comunicació tot afavorint la difusió de la feina del món associatiu i de tot allò que pugui ser d’interès als barris o ciutats dels grups de treball dels adolescents i joves participants.