Les Cases de la Festa

La Fil·loxera de Sant Sadurní.
Ajuntament de Sant Sadurní de Anoia.
Els conceptes de Casa de la Festa o de Centre d’Interpretació de la Festa començaren a aparèixer a principis dels anys 80 coincidint amb la revitalització de la cultura popular i tradicional catalana.
Els objectius essencials que definien aquestes infraestructures culturals s’estructuraven al voltant de tres eixos. El primer era dotar als elements i a les comparses d’un espai adequat i condicionat per guardar el material durant la resta de l’any. Cal tenir present que durant dècades la major part dels nostres Gegants, Àligues i Dracs van sojornar en insalubres magatzems municipals, cosa que servia per certificar l’escàs interès de bona part de les autoritats del país per conservar el patrimoni.
El segon objectiu era el de formar una petita exposició que permetés donar a conèixer les diferents formes d’expressió cultural de la localitat. Això va servir de reclam turístic per potenciar un incipient turisme cultural a nivell municipal. Aquestes exposicions també havien de permetre que els visitants coneguessin les festes fora de les coordenades d’espai i temps que els són pròpies. És a dir, que hom pogués conèixer aquestes celebracions i els seus elements sense la necessitat que aquests sortissin al carrer per tal de protagonitzar la festa.
Àliga de Sitges. Wikipedia
Finalment el tercer eix, que està estretament vinculat als dos anteriors, era el de retornar a elements i peces part de la dignitat perduda durant la dictadura. En aquest període moltes festes i tradicions havien estat utilitzades i condicionades pel poder imperant, tot descontextualitzant-ne parts i elements molt importants. Tot plegat va comportar que just finalitzada la dictadura franquista moltes celebracions tradicionals es trobessin en un estat de salut precari, amb un desconeixement important per part de la població i amb una bona part dels elements festius conservats en condicions precàries.
Fou en aquest context i amb la voluntat de recuperar, dignificar i difondre les festes i tradicions catalanes quan es van començar a pensar les primeres Cases de la Festa. Malgrat tractar-se d’un tipus d’equipaments que es va començar a desenvolupar als anys 80, excepte en comptades excepcions no fou pels volts del 2000 quan les primeres Cases de la Festa van començar a veure la llum.