Els plaers de la vida.

La millor inversió per a la felicitat d'un nen i per a la tranquil·litat d'una mare: unes botes de pluja.
Perquè un nen es pugui sorprendre, fa falta respectar una sèrie de condicions, entre d'altres, deixar-li marge de llibertat, d'autonomia, que estiguin cobertes les seves necessitats bàsiques, fomentar el silenci, la sensibilitat, donar-li temps, respectar els seus ritmes, fomentar una ambient de confiança i protegir la seva innocència.

Aquest vídeo s'ha publicat al blog http://apegoasombro.blogspot.com.es/