La Fundación Mutua Madrileña aposta per la Fundació Cívica Oreneta i el seu projecte “Joven Empodéra-T"

La Fundación Mutua Madrileña aposta per la Fundació Cívica Oreneta i el seu projecte “Jove Empodéra-T” dins de la seva III Convocatòria Anual d'Ajudes a Projectes d'Acció Social.

La Fundación Mutua Madrileña ha concedit, per tercer any consecutiu, 500.000 euros a un total de 21 projectes que van a ser desenvolupats per entitats espanyoles sense ànim de lucre que busquen millorar la realitat soci-econòmica i la qualitat de vida de col·lectius desfavorits.

El projecte “Joven Empodéra-T” presentat per la Fundació Cívica Oreneta del Vallès ha estat seleccionat com un dels beneficiaris pel seu valor social i abast al territori.
“Joven Empodéra-T” és un projecte que se centra en l'apoderament i la formació com a estratègies per detectar les potencialitats dels joves en atur i en perill d'exclusió social amb l'objectiu de facilitar-los un suport personalitzat que els capaciti en l'accés al mercat laboral.

Amb aquest projecte la Fundació Cívica Oreneta se centra en l'orientació laboral i en la formació bàsica perquè el jove sigui capaç de buscar ofertes laborals, preparar el seu currículum i superar satisfactòriament una entrevista laboral.
La Fundació Cívica Oreneta compta amb la col·laboració d'empreses, que aporten personal de recursos humans responsables de la selecció de personal, els quals realitzen simulacions reals d'entrevistes de personal amb els joves participants en el projecte.

Els 21 projectes –seleccionats d'entre els prop de 400 que es van presentar- s'emmarquen dins de les cinc categories establertes en la convocatòria: suport a persones amb discapacitat, iniciatives per lluitar contra la violència de gènere, ajuda a la infància amb problemes de salut, integració laboral de joves en risc d'exclusió social i cooperació al desenvolupament, corresponent les quatre primeres a programes que es van a desenvolupar a Espanya i l'última a l'estranger.

L'avaluació dels projectes presentats s'ha realitzat tenint en compte el potencial de millora de les necessitats del col·lectiu beneficiari del projecte, la viabilitat tècnica, econòmica i de gestió del projecte i les seves possibilitats de continuïtat en el futur. Totes les ONG havien de tenir els seus comptes auditats i en la valoració s'ha tingut en compte que estiguin analitzades per la Fundació Lleialtat.

A través de la III Convocatòria d'Ajudes a Projectes d'Acció Social, la Fundación Mutua Madrileña incrementa de forma significativa els recursos que dirigeix a l'acció social i reforça el seu compromís amb la societat.

www.oreneta.org

Més informació fent CLIC AQUÍ