5 temes clau on el tercer sector se la juga el 2013


El 2012 s'ha fet llarg en la major part de les organitzacions no lucratives. El canvi d'època que estem afrontant s'ha mostrat amb tota la seva intensitat en aquest any: els paradigmes dels últims trenta anys per al funcionament de les organitzacions han deixat de funcionar i la gestió de moltes entitats s'ha anat transformant en un exercici de supervivència a curt termini: arribar a final de mes, fi de trimestre, final d'any..?

La situació requereix reaccionar amb rapidesa el 2013 afrontant ràpidament canvis estratègics que permetin a les entitats continuar aportant valor a la societat en els propers anys. Però la situació no és fàcil: hi ha poc temps, menys recursos i els canvis ens exigeixen una radicalitat i rapidesa a la qual no estem acostumats.
A continuació es mostren cinc temes clau que estan (o estaran properament ...) a les agendes de la major part de les organitzacions de la societat civil a casa nostra:

1. Potenciar la complicitat social. Les organitzacions existeixen perquè som capaços de generar complicitat social en el treball en les causes per les quals treballem. Tan és el tipus d'organització: la seva existència només té sentit si hi ha una complicitat social formada per persones i altres col·lectius capaços de comprometre’s amb l'actuació de l'entitat. Ja s’ha acabat els temps en què els projectes es podien dur a terme únicament perquè a algú de l'Administració Pública li agradava el que fèiem i ens recolzava amb una subvenció.

2. Desenvolupar noves competències en els equips. Ens calen competències relacionals, "comercials", nous llenguatges, capacitat d'explicar-nos sense tecnicismes. Un exemple: si mireu unes quantes webs d'organitzacions veureu que en general usen un llenguatge més adequat per omplir un formulari que per il·lusionar i comprometre persones.

3. Entendre el nou rol de l'Administració Pública.Ens trobem davant una Administració Pública trencada i desorientada, que encara que de vegades vulgui, no pot. Abans tenia un rol principal i cada vegada més tindrà un rol complementari en els nostres projectes. L'organització del segle XXI, a través de les seves xarxes de complicitat social i la seva capacitat d'emprenedoria, podrà arrencar projectes i mostrar la utilitat social dels mateixos per animar la participació de l'Administració Pública amb polítiques en aquestes àrees. Però segurament tindrà un rol diferent: un rol col·laborador, però ja no podrà ser el finançador únic o principal.

4. Estalviar costos sent més eficients. Un estalvi basat en l'augment d'eficiència: les estructures molt petites tenen moltes ineficiències que acaben generant uns costos alts de funcionament. No ens ho podem permetre. Col·laborar, compartir, repartir, coordinar, fusionar, reutilitzar,... seran verbs que guiaran amb força les nostres actuacions aquests anys.

5. Mostrar l'impacte social i econòmic de la nostra activitat. Nosaltres estem plenament convençuts de la utilitat social de les nostres organitzacions. Però no val amb estar convençuts: hem de ser capaços de mostrar, de mesurar i reivindicar la nostra aportació social i econòmica a la societat.

Aquest article s'ha publicat al blog www.tercersector.net