Neix el portal web 'L'esport inclou'

El portal web 'L'esport inclou', està adreçat a totes les persones amb discapacitat i es poden trobar totes aquelles activitats i programes que promouen la inclusió de les persones amb discapacitat a través de l'esport.


 Es un portal adreçat a les persones amb discapacitat física, intel·lectual, auditiva, visual i/o amb trastorn mental que viuen a la ciutat de Barcelona i que inclou tota la informació d’activitats i programes específics per aquests col·lectius.

L'activació d'aquest servei a Internet coincideix amb la recent celebració de la I Jornada de l'Esport Inclou, bones pràctiques d'inclusió de persones amb discapacitat a les instal·lacions esportives. Les primeres jornades "L'Esport inclou" es van celebrar a Barcelona el passar 30 de novembre, amb l a missió de posar l'accent en el dret a la igualtat d'oportunitats d'aquest col·lectiu mitjançant l'activitat física esportiva, proporcionar exemples de bones pràctiques i elaborar recursos i estratègies que afavoreixin la inclusió en l'àmbit dels equipaments esportius, tant públics com privats.

En definitiva, amb aquesta web, es tracta d'aconseguir que la pràctica d'activitat física es pugui fer sense límits i sense barreres, promovent l'esport inclusiu on tothom hi té cabuda, ja que el dret a participar-hi és universal.

http://www.bcn.cat/lesportinclou/ca/