"Educar en el asombro"

Com aconseguir que un nen, i després un adolescent, sigui capaç d'estar quiet observant amb calma allò que passa al seu voltant, capaç d'esperar abans de tenir, capaç de pensar, amb motivació per aprendre sense por a l'esforç?Els nens creixen en un entorn cada vegada més frenètic i exigent que, d'una banda, ha fet la tasca d'educar més complexa, i, per un altre, els ha allunyat del que és essencial. Per al seu èxit futur, veiem necessari programar-los per a una infinitat d'activitats que els estan apartant de l'oci de sempre, del joc lliure, de la naturalesa, del silenci, de la bellesa. La seva vida s'ha convertit en una veritable carrera per saltar etapes, la qual cosa els allunya cada vegada més de la seva pròpia naturalesa. Molts nens s'estan perdent el millor de la vida: descobrir el món, endinsar-se a la realitat. Un soroll molt ensordidor fa callar les seves preguntes, les estridents pantalles saturen els seus sentits i interrompen l'aprenentatge lent de tot el meravellós que cal descobrir per primera vegada. Educar en el asombro és replantejar l'aprenentatge com un viatge que neix des de l'interior de la persona, una aventura meravellosa facilitada per una consideració profunda del que reclama la naturalesa del nen com a respecte per la seva innocència, els seus ritmes, el seu sentit del misteri i la seva set de bellesa. 

Catherine L'Ecuyer
“Educar en el asombro” (Plataforma Editorial, 2012)
http://www.plataformaeditorial.com/ficha/285/0/3219/educar-en-el-asombro.html